Sökning: "Ledtidsreduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Ledtidsreduktion.

 1. 1. Analys av Provflödet på Laboratoriet för Klinisk Patologi på Linköpings Universitetssjukhus - En simuleringsstudie med mål att förkorta ledtiden för cancerdiagnostik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofia Melle; Antonia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Vårdlogistik; flaskhalsanalys; ledtidsreduktion; simulering; modellering;

  Sammanfattning : Patienter ställer allt högre krav på en snabb leverans av sjukvården och är ofta nöjda med den svenska sjukvårdens medicinska insatser medan exempelvis långa väntetider listas som mindre uppskattade aspekter. Patologin utgör en central del av vårdförloppet för patienter med cancermisstankar. LÄS MER

 2. 2. Ledtidsreduktion med hänsyn till kapitalbindning : Vägen mot minskad ledtid och kapitalbindning i Lantmännen Cerealias pastafabrik

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :AMANDA LINDAHL; CAMILLA LEMOS; [2017]
  Nyckelord :Lead time reduction; capitalization; value stream mapping; WIP; ABC classification; Just-inTime; Ledtidsreduktion; värdeflödesanalys; kapitalbindning; PIA; ABC-klassificering; Just-in-Time;

  Sammanfattning : På grund av rådande livsmedelstrender har efterfrågan på premiumvaror, som ekologiska och kolhydratfattiga livsmedel, ökat. Trenderna sätter tryck på livsmedelsföretag att erbjuda ett brett utbud av produkter. LÄS MER

 3. 3. Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Anders Eklind; Jacob Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Ledtidsreduktion; Lean; Six Sigma; DMAIC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsreduktion genom förändrad materialförsörjning vid tillverkning av kundorderspecifika produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jakob Wallenhammar; Linus Ålebring; [2016]
  Nyckelord :Materials supply; Customer-order-unique; Lead time reduction; Sourcing strategy; Call-off; Kitting.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate potential for and cost related impact of internal lead time reduction through coordination between materials supply and a production activity of customer-order-unique products. In order to achieve the purpose two questions are answered;1. LÄS MER

 5. 5. Ledtidsreduktion i en kundorderstyrd produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Martin Hedlund; Martin Hamretz; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractPurpose – The purpose of this study is to investigate possible reasons for long lead-time in a customer driven production, and how the lead-time can be reduced. To fulfil the purpose the study has been broken down into two questions.1. Whichfactorsaffectthelead-timeinacustomer-drivenproduction?2. LÄS MER