Sökning: "Leed"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Leed.

 1. 1. Building Information Modelling for Energy Analysis and Environmental Assessment : The comparison of LEED and Miljöbyggnad for two school buildings in Gävle, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Sabir Ali; [2022]
  Nyckelord :Building Information Modelling BIM ; Building Environmental Assessment Tools BEATs ; Leadership in Energy and Environmental Design LEED ; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : The building sector is one of the largest energy consumers and there are global efforts toward sustainable and energy-efficient new buildings and existing buildings retrofit. The application of Building Information Modelling (BIM) in environmental assessment was practiced and studied following the increasing number of projects adopting the BIM workflows and pursuing green building certifications. LÄS MER

 2. 2. BIM som verktyg för projekteringsfas : Samband mellan ökad detaljnivå och miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Olof Härdin; Hugo Ödahl; [2022]
  Nyckelord :BIM; BREEAM; LEED; miljöcertifiering; hållbarhet; projektering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks digitala verktyg som BIM och vilken inverkan de har haft påmiljöcertifieringsarbete. Dessa verktyg undersöks utifrån huruvida tillämpningen avdem i tidigt skede kan ha en positiv inverkan på miljöcertifieringsarbete. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifierings påverkan på försäljningspriset av kontorsbyggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ebba Dahlberg; Lovisa Frank; [2022]
  Nyckelord :Kontor; miljöcertifiering; försäljningspris; transaktioner; investeringsmotiv; finansiering; fallstudie Office; Green Building Certification; sales price; transactions; investment motive; financing; case study; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this case study is to investigate whether, and for what reason, green building certification of office properties affects, or does not affect, the sales price in an open bidding. The study's questions are; 1. LÄS MER

 4. 4. Miljöcertifieringar för kontorsbyggnader  och LEED : En jämförelse mellan Miljöbyggnad, BREEAM-SE

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alva Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Green office; daylight office workers; environmental certifications; Miljöcertifiering; utsläpp av växthusgaser; klimatpåverkan bygg- och fastighetssektorn; miljöindikatorer; arbetsmiljökontor;

  Sammanfattning : I Sveriges klimatmål står att senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det är ett klimatmål som innebär att alla sektorer behöver bidra för att målet ska vara möjligt att uppnå. LÄS MER

 5. 5. Skillnader för fastighetsägare och byggnader vid miljöcertifiering av befintliga byggnader och nyproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Theodor Jeansson; Sanjar Farzan; [2022]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; BREEAM; Miljöbyggnad; LEED; SGBC; Svanen; GreenBuilding;

  Sammanfattning : The background to this study is rooted in the large impact of the construction process on the climate and the surrounding costs that this entails. Over time, environmental certifications have received increased attention and a recently presented solution is to certify buildings during the usage phase. LÄS MER