Sökning: "Leftover Spaces"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Leftover Spaces.

 1. 1. Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Li-Marie Kåkneryd; [2021]
  Nyckelord :temporary architecture; food architecture; outdoor furniture; wooden architecture; architecture installation; small scale architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. LÄS MER

 2. 2. Ökad biologisk mångfald i staden genom spillytor? : en studie om spillytors potential som gröna korridorer i Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Stigsson Rigné; Johanna Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :gröna korridorer; stepping stones; spillytor; leftover space; biologisk mångfald; biodiversity; förtätning;

  Sammanfattning : Städer har möjlighet att bidra till biologisk mångfald genom att erbjuda olika typer av habitat på ett sätt som rurala landskap får svårare att göra. Den förtätningstrend som råder i städer leder dock till att allt fler gröna ytor fragmenteras och bebyggs, vilket riskerar att påverka arters spridning och rörelse i staden. LÄS MER

 3. 3. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
  Nyckelord :urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. LÄS MER

 4. 4. New Rituals : Materials, Objects and Space

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Dessislava Madanska; [2020]
  Nyckelord :craft; materials; materiality; rituals; bronze; cast; molds; contemplation; meditation; lockdown; objects; spaces; wrapping; sculpture; makers; object design; collectible design; waste materials; exhibition design;

  Sammanfattning : My project unfolds on three different scales:  Materials, Objects and a Space. A research on materials and new technique for their transformation, a creation of functional objects out of the transformed materials, and finally, a spatial environment for the created objects. LÄS MER

 5. 5. Urban Leftovers - Identifying and Harnessing their potential for the Agenda 2030 in Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Divya Kasarabada; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Leftover Spaces; Malmö; Agenda 2030;

  Sammanfattning : The planning of cities and transformation of social, political and economic structures have resulted in open spaces of two types. First, the type of open space that is planned and designed and the second type, that is undesigned. These undesigned open spaces are referred to as leftover spaces. LÄS MER