Sökning: "Legal Custody"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Legal Custody.

 1. 1. Vårdande fäder och passiva mödrar? En kritisk diskursanalys av familjerättsutredningar utifrån föreställningar om genus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tullberg; Vivianne Varga; [2018]
  Nyckelord :discourses; gender; fatherhood; femininity; masculinity; motherhood; parenting;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how discourses regarding gender and parenting are produced and reproduced in assessments about child custody, living and contact arrangements. These court ordered custody evaluations are essential for the courts making the final legal decisions in high-conflict cases where parents are questioning each other’s ability to parent, often accusing each other of various wrongdoings. LÄS MER

 2. 2. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Vilken profession vet bäst? : En diskursanalys om juristens och socionomens bedömning om barns bästa i vårdnadsdomar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lisa Forsanker Duvaldt; [2018]
  Nyckelord :Vårdnad; Familjerätt; Barns bästa; Vårdnadsdomar; Vårdnadsutredningar; Professionsteori; Professioner; Custody; Family-law; Child s best interests; Custody Judgements; Custody Enquiries; Theory of Professions; Professions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadsdomar och vårdnadsutredningar från tingsrätt och familjerätt där beslut och förslag till beslut inte är lika. Studien ämnar undersöka på vilket sätt domaren/domarna (juristen) anser sig ha ett bättre beslut i vårdnadsmålen jämfört med familjerättssekreterarens (socionomens) och hur detta kan avläsas i de domar där de två professionerna inte tycker lika. LÄS MER

 4. 4. Verbala kränkningar i hemmet – en grund för omhändertagande enligt 2 § LVU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Ferm; [2018]
  Nyckelord :The Care of Young Persons Act; social law; children and young people; social welfare board; public law principles; verbal abuse; emotional abuse; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My aim with this thesis was to study verbal abuse as an equivalent to psychological abuse in The Care of Young Persons Act (LVU). The primary focus was on verbal abuse in the home as a reason to take a child into protective custody according to LVU. LÄS MER

 5. 5. Frihet utan rättigheter? : En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Niusha Khanmohammadi; [2018]
  Nyckelord :Human rights; Legal pluralism; Lebanon; Family law; Women’s rights; CEDAW; Gender perspective; Mänskliga rättigheter; Rättslig pluralism; Libanon; Kvinnors rättigheter; CEDAW; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : With Legal pluralism, a state has more than one legal system in which rights can be attributed to citizens through private or religious actors. Lebanon has established religious family law through the constitutional charter, in which personal status is delegated to the country’s different confessions to govern. LÄS MER