Sökning: "Legal capital"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Legal capital.

 1. 1. CHALLENGES FOR CSOS LINKED TO FINANCIAL DEPENDENCY ON FOREIGN D0NORS. A case study of anti-corruption CSOs in Ukraine

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Vervloet; [2020-04-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last 25 years anti-corruption policies have become inherent to the goal of building good governance within the field of development aid. Local anti-corruption civil society organisations (CSOs) in the countries of the former Soviet Union are important actors for demanding social accountability and legal reforms from their respective governments. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of Self-Regulation on the Aesthetic Medical Field: A Research Based on the Practicing Medical Doctor’s Perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Yuan-Hung Tseng; [2020]
  Nyckelord :Self-regulation; Aesthetic medicine; Professionalism; Habitus; Field; Cultural capital; Symbolic capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aesthetic medicine is a unique medical arena with great economic benefits, but it is also full of controversy. Whether the doctors in the field could enjoy the same degree of autonomy as in the therapeutic medical field, and retain the self- regulating management of the medical profession, has always been the focus of debate. LÄS MER

 3. 3. Condictio indebiti : - med särskilt fokus på inrättandekravet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Bozo Skårman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Principen om condictio indebiti har varit aktuell sedan den romerska rätten och avser att lösa det problem som uppstår när en betalning görs av misstag. Å ena sidan är huvudregeln att en misstagsbetalning ska gå åter, å andra sidan kan betalningsmottagaren behålla betalningen under förutsättning att denne i god tro har mottagit betalningen och därefter inrättat sig i god tro. LÄS MER

 4. 4. Graffiti: A subculture alive within the legal. A pluralistic study of the regulations within Swedish graffiti and the influences of formal law.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Graffiti; Subculture; Legal pluralism; Sweden; Ethnography; Semi-autonomous social fields; Norms; Informal law; Gatekapital; Respect; Social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world of graffiti is an immense social construct which stretches to every corner of the globe. To many, graffiti may seem to be the simple act of applying paint to a surface, often depicting names or letters. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER