Sökning: "Legalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet Legalitetsprincipen.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Detention of Non-Citizens Suspected of Future Terrorist Crimes: A study of the relationship between preventive security detention in Swedish immigration legislation and fundamental principles of justice and the rule of law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Bergström; [2021]
  Nyckelord :terrorism; human rights; international human rights law; counter-terrorism; migration law; criminal law; procedural law; procedural rights; preventive detention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between the detention regime in the Special Controls of Aliens Act (SFS 1991:572, SCAA) and the right to personal liberty and security; the presumption of innocence; and the principle of legality. The aim is to assess whether the legislation is a suitable counter-terrorism measure from a rule of law perspective. LÄS MER

 3. 3. Väsentlig skatteförmån - Rekvisitets innebörd och dess förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christian Glansén Andersson; [2021]
  Nyckelord :väsentlig skatteförmån; skatteflyktslagen; ränteavdragsbegränsningsregler; avdragsbegränsningar; legalitetsprincipen; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the meaning of the prerequisite “significant tax benefit”. The prerequisite occurs in two different pieces of tax legislation, in the Swedish tax evasion law and in the limitation of interest deduction-rules in the Swedish income tax law. LÄS MER

 4. 4. Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang : - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Ivar Axelsson; Oscar Jonsson; [2021]
  Nyckelord :SOU 2018: 91; domestic arrangements; adviser; reportable arrangements; reporting charge; legal certainty; the principles of proportionality and legality; SOU 2018:91; inhemska arrangemang; rådgivare; rapporteringspliktiga arrangemang; rapporteringsavgift; rättssäkerhet; proportionalitets- och legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. LÄS MER

 5. 5. Köp av sexuella handlingar på nätet : Laglig porrkonsumtion eller sexköp enligt 6 kap. 11 § BrB?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophie Nyström; [2021]
  Nyckelord :Sexköp; sexualbrott; sexuell förbindelse; sexuell handling;

  Sammanfattning : Under de drygt 20 år som passerat sedan sexköpslagen infördes i Sverige har både samhället och sexualbrottslagstiftningen genomgått stora förändringar. Det gamla begreppet sexuellt umgänge har ersatts med det vidare begreppet sexuell handling och internet möjliggör idag köp av s.k. LÄS MER