Sökning: "Legalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Legalitetsprincipen.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. När ett uppsåt blir två – anstiftan av mord vid error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Bergengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; aberratio ictus; error in persona; ekvivalensmodellen; specialitetsmodellen; den individualiserade modellen; anstiftan av mord; uppsåt; legalitetsprincipen; skuldprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intended to examine a scenario regarding instigation of murder in which the instigated mistook an accomplice of the instigator for the intended victim. The purpose of the thesis was to assess the criminal liability of the instigator in that scenario. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng : Ett effektivt sätt att bekämpa gängkriminaliteten eller ett slag i luften?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophie Cronenberger; [2022]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Straffrätt; Kriminalisering; Gängkriminalitet; Deltagandebrott; Föreningsfrihet; Legalitetsprincipen; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds möjligheterna för att kriminalisera deltagande i kriminella gäng utifrån dels Jareborgs kriminaliseringsprinciper, dels den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Till hjälp för en mer nyanserad analys, redogörs det för två tidigare utredningar, som undersökt möjligheterna att införa deltagandebrott för mc-gäng och terroristorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 5. 5. Heder – tillåtet eller straffbart? Gränsen mellan tillåtna och straffbara hedersrelaterade handlingar som föräldrar vidtar mot sina barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ella Schelin; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Girls who grow up in families with strong norms of honor often live lives surrounded by control and restrictions. However, honor is difficult to define and not seldom debated. This creates problems in the legislation process and in law enforcement. LÄS MER