Sökning: "Legalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Legalitetsprincipen.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Kriminalisering av köp av sexuell tjänst - Den svenska modellen och dess gränser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Persson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Prostitution; Sexköp; Dubbel straffbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1999 kriminaliserade Sverige köp men inte försäljning av sexuell tjänst som första land i världen. Uppsatsen syftar till att förklara motiven bakom förbudet, utvärdera motivens uppfyllande genom kriminaliseringen och analysera kravet på dubbel straffbarhet i relation till motiven. LÄS MER

 3. 3. Självständighetsbegreppet och val av skattesubjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Jansson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Paper has examined in which cases an income that according to civil law belongs to a stock company should be taxed as an income that belongs directly to the owner of the company. This paper focuses specifically on the situation when the business operation of a stock company is not considered to be an independently run business according to 13 kap 1 § IL. LÄS MER

 4. 4. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av styrelsearvoden i annat än tjänst - Vid vägs ände?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellenius; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Beskattning; Styrelsearvoden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är klargöra gällande rätt för beskattning av styrelsearvoden. Ämnet har varit föremål för ett flertal avgöranden av HFD under en längre tid och nu senast ett plenumavgörande, följt av efterföljande resningsprövning. LÄS MER