Sökning: "Legislation Compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Legislation Compliance.

 1. 1. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. ”I händerna på myndigheterna” : Om hur äldre personer förstår och förhåller sig till att bli utskrivna från sjukhusvård för att istället få stöd och vård i det egna hemmet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :Elderly; discharge; home-care; recognition; Goffman; self-determination; Äldre; utskrivning; hemtjänst; erkännande; Goffman; självbestämmande;

  Sammanfattning : Background: The report Laga efter Läge (Rapport, 2020: 4) states that there is limited knowledge about the effects of the Act on collaboration for patients and care recipients. The report emphasizes that the discharge process has changed at a rapid pace, which they mean can challenges both coordination and care recipients' participation and security. LÄS MER

 3. 3. Corporate Fraud Culture: Reanalysing the Role of Corporate Governance in Developing Countries. : A Case Study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Md Abdul Baten; Clara Chidinma Amadi; [2020]
  Nyckelord :Management Accounting; Corporate Governance; Corporate Fraud.;

  Sammanfattning : Abstract In the current scenario of the business world, organizations face the pervasive problem of corporate fraud. This leads to huge losses and deprivation results in reduced profitability, diminished shareholders returns, loss of growth in opportunities and in certain cases even these threaten the sustainability of the organizations. LÄS MER

 4. 4. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär en prövotid? - En rättslig analys av tillämpningen och funktionen av 22 kap. 27 § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Löwe; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; prövotider enligt miljöbalken; 22 kap. 27 § miljöbalken; tillståndsprövning; miljöprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den miljöpolitiska debatten är idag högaktuell. För att förhindra fortsatta negativa klimat- och miljöförändringar krävs en omställning i vårt samhälle, bland annat hos verksamheter med betydande miljöpåverkan. Ett viktigt styrmedel för en sådan omställning är miljöbalken. LÄS MER