Sökning: "Legitimacy theory"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade orden Legitimacy theory.

 1. 1. Relation Between Legitimacy and Adoption of CSR Practices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Riedenfalk; Fanny Wetter; [2022-02-16]
  Nyckelord :corporate social responsibility; practice adoption; legitimacy; multinational corporations; local society; global society;

  Sammanfattning : The interest to incorporate CSR in operational business has in recent time grown within companies. For MNCs, this means that CSR needs to be incorporated in all subsidiary units around the world. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Report in the context of pandemic from legitimacy theory and stakeholder theory perspective - A case study of Nordic Region Pharmaceutical companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oloruntobiloba Idowu-Aire; Nanxi Li; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; pharmaceutical industry; nonfinancial information disclosure; stakeholder theory; legitimacy theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to determine how a company uses sustainability reporting to engage its stakeholders, with a view toward analysing legitimacy theory and stakeholder theory. Sustainability disclosure is a key source for determining whether a stakeholder will keep a relationship with a company. LÄS MER

 4. 4. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER

 5. 5. Förbjudet att vara kriminell? : Om kriminalisering av deltagande i och annat samröre med kriminella (och liknande) organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Läräng; [2022]
  Nyckelord :kriminalisering; brott; straff; straffrätt; organiserad brottslighet; kriminell organisation; kriminella organisationer;

  Sammanfattning : A common method employed within various national jurisdictions, utilized to counter organized crime, extremism and similarly felonious activities has been to legislate criminal prohibitions against actively participating in the very organizations within which these activities occur. Such legislation, however, has turned out to be a frequent subject of discussion for criminal law theorists. LÄS MER