Sökning: "Legitimacy theory"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade orden Legitimacy theory.

 1. 1. UPLOADING WAR: The Weaponisation of 0s and 1s and the Changing Nature of War

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Bell; [2021-02-25]
  Nyckelord :war; cyberwar; cyberattacks; violence; legitimacy; maps;

  Sammanfattning : As digital technology revolutionises the world, it is not surprising that it is altering the way states conduct themselves, especially in terms of war. War is a powerful policy tool of states and its implications are massive. LÄS MER

 2. 2. Företagslegitimitet : Hur företag använder årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cornelia Grip; [2021]
  Nyckelord :legitimacy organization values action annual reports; legitimitet företagsvärderingar handling årsredovisningar;

  Sammanfattning : Företag deltar i en ständig process av legitimitet som tillåter dem att konkurrera inom sinmarknad. Legitimitet hjälper företag att bibehålla sin marknadsställning och baseras påföretags beteende. Uppsatsen syftar till att undersöka hur årsredovisningar används av företagför att behålla sin legitimitet genom företagsvärderingar. LÄS MER

 3. 3. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 4. 4. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ann-Kristin Karlsson; Nina Korhonen; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier. Tidigare forskning har påvisat diverse problem gällande tillförlitligheten i ESG-bedömningar och olika kontroverser har medfört en negativ påverkan på ESG-betyget. LÄS MER

 5. 5. Det (o)politiska biblioteket : En diskursanalytisk studie av bibliotekarien som tjänsteman i ett politiskt landskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Feuk; [2021]
  Nyckelord :tjänsteman; bibliotekarie; kulturpolitik; diskursanalys; kritisk diskursanalys; Fairclough; Lenninger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the discourses that appear in the media concerning the librarian, as an official, in a political landscape. The method and theory used is critical discourse analysis, based on Fairclough's three-dimensional model for discourse analysis. LÄS MER