Sökning: "Legitimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 2081 uppsatser innehållade ordet Legitimacy.

 1. 1. Relation Between Legitimacy and Adoption of CSR Practices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Riedenfalk; Fanny Wetter; [2022-02-16]
  Nyckelord :corporate social responsibility; practice adoption; legitimacy; multinational corporations; local society; global society;

  Sammanfattning : The interest to incorporate CSR in operational business has in recent time grown within companies. For MNCs, this means that CSR needs to be incorporated in all subsidiary units around the world. LÄS MER

 2. 2. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. ”SAB är en skvader” : Övergången till DDK, valet av klassifikationssystem och dess påverkan på folkbiblioteken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susann Johansson; Linnéa Mähler; [2022]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; SAB; DDK; hylluppställningssystem; folkbibliotek; nyinstitutionell teori; legitimitet;

  Sammanfattning : In 2008, the National Library of Sweden decided to discontinue the use of the Swedish classification system SAB when classifying the national bibliography in favor of DDC, from 2011 onwards. At the same time, the Swedish Library Association advocated for all Swedish libraries to follow the National Library’s decision and switch to DDC. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Report in the context of pandemic from legitimacy theory and stakeholder theory perspective - A case study of Nordic Region Pharmaceutical companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oloruntobiloba Idowu-Aire; Nanxi Li; [2022]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; pharmaceutical industry; nonfinancial information disclosure; stakeholder theory; legitimacy theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to determine how a company uses sustainability reporting to engage its stakeholders, with a view toward analysing legitimacy theory and stakeholder theory. Sustainability disclosure is a key source for determining whether a stakeholder will keep a relationship with a company. LÄS MER