Sökning: "Legitimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 1584 uppsatser innehållade ordet Legitimacy.

 1. 1. Vad är tro utan gärningar? En kvalitativ studie om ett frikyrkosamfunds sociala arbete i det sociala arbetets fält

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Bäckrud; Sofia Hedén; [2020-06-25]
  Nyckelord :frikyrka; socialt arbete; kapital; fält; identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how persons who are involved in social work in onedenomination of the free church´s motivate their own and their own church's involvement inthe work, and how they view their own church´s relationships with other actors in the field ofsocial work and the importance of the work for the identity. We conducted six semi-structuredinterviews with people involved in social work of the church. LÄS MER

 2. 2. Maintaining Values: Institutional Work in the Social Services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Borin Borin; Emma Carlberg; [2020-06-22]
  Nyckelord :Values; Institutional work; Values work; Maintaining values; Less resourceful actors; Front-line employees;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Constructing an Explorative Approach for a New Reality: Ambidexterity in a Real Estate Context - A qualitative study at Castellum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Fransson; Joel Rosman; [2020-06-22]
  Nyckelord :Exploration; Exploitation; Ambidexterity; Legitimacy; Established firms; Real estate industry;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Searching for Internal Legitimacy in Climate Risk Management - A Case Study of Commensuration in A Swedish MNC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bjure Mannshausen; Johanna Sjöström; [2020-06-22]
  Nyckelord :Climate risk; Risk management; Quantification; Disclosure; Legitimacy; Investors and Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER