Sökning: "Legitimation Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Legitimation Theory.

 1. 1. IDENTITY & TECHNO-UTOPIANISM.A Critical Discourse Analysis of Marketing Material and their Sociotechnical Imaginaries

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Åberg Albin; [2021-10-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research paper sets out to investigate the messaging present in a corpus of textsgathered from Acxiom’s, an American data-analysis and ‘Identity Solutions’-company,website. The paper applies a framework of Critical Discourse Analysis informed by Theo vanLeeuwen’s theory of ‘legitimations’ and analyses the findings through the theoreticalframework of ‘Sociotechnical Imaginaries’. LÄS MER

 2. 2. THE CONCEPTION OF THE BATTLE AGAINST HIV IN SOUTH AFRICA - A Critical Discourse Analysis of Speeches by Mandela, Mbeki and Zuma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Esther DeBoer; [2021-10-04]
  Nyckelord :African languages; South Africa; HIV AIDS; Mandela; Mbeki; Zuma; Critical Discourse Analysis; Legitimation Theory; Silent Discourse;

  Sammanfattning : In the past decade South Africa has enrolled the biggest antiretroviral treatment programme(ARV) in the world to treat HIV/AIDS. The country has had a hard time to deal with the diseasefor a long time, however, now seems to make progress in combatting the disease and even setsan example for other countries in the world in how to deal with the disease. LÄS MER

 3. 3. “Alla målgrupper är potentiella ambassadörer som medverkar till hur staden uppfattas” : Kritisk legitimeringsanalys av platsmarknadsföring i Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nebil Björklund; Carl Bergnell; [2021]
  Nyckelord :place marketing; public organizations; legitimation analysis; economism; democracy; platsmarknadsföring; offentliga organisationer; legitimeringsanalys; ekonomism; demokrati;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically explore the concept of “place branding” and “place marketing” in the context of public organizations. By employing Theo van Leeuwens model for discourseanalysis the study looks to find out how selected public organizations legitimize the branding and marketing of the place that they represent. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering och legitimitetsperspektivet : en kvalitativ studie om hur organisationer erhåller legitimitet genom hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Lewander; Emre Durak; Max Franceschini; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy; CSR; GRI; legitimation strategies; sustainability communication; Hållbarhetsredovisning; legitimitet; CSR; GRI; legitimitetsstrategier; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Samhällets krav på företag att rapportera om sitt hållbarhetsarbete har ökat. I takt med dennautveckling av behov från samhället och lagstiftning har hållbarhetsrapporter utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Från student till yrkesverksam sjuksköterska : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Bengtsson; Antikainen Paula; [2021]
  Nyckelord :first year. newly graduated nurse; nursing; transition.; första året; nyexaminerad sjuksköterska; omvårdnad; transition.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder global brist på sjuksköterskor. Utbildningen i Sverige är på 180 högskolepoäng fördelat på tre år och efter avlagd examen har sjuksköterskan både en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt en akademisk kandidatexamen i omvårdnad. LÄS MER