Sökning: "Legitimitet och Isomorfism"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Legitimitet och Isomorfism.

 1. 1. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 2. 2. Den Instagrammande Polisen : En kvalitativ innehållsanalys av polisens framställning och rekrytering i kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melanie Grunow; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Polismyndigheten; Nyinstitutionell teori; Intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen i samhället har lett till en bredare användning och utveckling av sociala medier för Sveriges myndigheter. Polismyndigheten har lagt ner mycket resurser på deras sociala medier men trots detta har en del kritik riktats mot användningen. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering inom svenska banker : En kvalitativ studie om hur banker uppfattar samt formar sig efter rådande krav gällande digitalisering, Kundkännedom, GDPR och PSD2

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Beatrice Dalquist; Elin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; GDPR; Know Your Customer; New Institutional Theory; Nudging; PSD2; Risk Management; Beteendeinsatser; Digitalisering; GDPR; kundkännedom; Nyinstitutionell teori; PSD2; Puffning; Riskhantering;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to examine how digitalization affects risk management procedures within Swedish banks in relation to the implementation of GDPR, PSD2 and KYC. Method: The empirical result is due to semi-structured interviews with four bank representatives from the Swedish bank sector as well as three representatives from the Swedish RegTech industry. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet, vad innebär det egentligen? : En kvalitativ studie om social hållbarhet inom en offentlig organisation.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Zetterholm; Jennifer Berglund; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; social sustainability; public sector; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; Hållbarhet; social hållbarhet; Offentlig sektor; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : Research questions: Overall research question; How is the undertaking of social sustainability organized, led and executed within the management of Västerås Municipality Government Administration.  To answer the overall research question, a focus is on two sub-questions; How is social sustainability discussed at the leadership level in the city of Västerås? How is social sustainability integrated into the two committees? Purpose: The purpose of this study is to contribute to the body of knowledge of how working with social sustainable development is integrated within public administration organizations. LÄS MER

 5. 5. Hur kom entreprenören till skolbänken?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammad Maarof; Adrian Vejbrink Kildal; [2020]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Entreprenörskapsutbildningar; Utbildning; Spridning; Legitimitet; Isomorfism; Universitet; Högskolor;

  Sammanfattning : Entreprenörskap har blivit ett snabbt växande ämne inom den akademiska världen och flertalet svenska lärosäten på eftergymnasial nivå erbjuder idag utbildningar inom ämnet. Samtidigt som ökningen skett gradvis har synen bland forskare angående om det överhuvudtaget är möjligt att lära ut entreprenöriella färdigheter splittrat forskarvärlden. LÄS MER