Sökning: "Legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1603 uppsatser innehållade ordet Legitimitet.

 1. 1. ”Barnen lär sig faktiskt något på fritidshemmet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Albin Kalén; Amanda Hägg; [2023-12-07]
  Nyckelord :Fritidshem; Vårdnadshavare; Lärande; Utveckling; Omsorg; Samspel; Pragmatism;

  Sammanfattning : 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen och fick med det en högre status och legitimitet inom skolväsendet. I läroplanen står det att lärande, utveckling och omsorg ska utgöra en helhet i undervisningen på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 3. 3. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Frivillig revision för mikrobolag: En kvalitativ studie om vilka synpunkter mikroföretagare har om dess för-och nackdelar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Sahla; Sabrin Nuru Mohamed; [2023-08-10]
  Nyckelord :Frivillig revision; mikrobolag; kostnad och nytta;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Normgivare har motstridiga åsikter om frivillig revision för mikrobolag. Branschorganisationen FAR anser att revisionsplikt är viktigt för att upprätthålla förtroendet för näringslivet. LÄS MER

 5. 5. Generaldirektörens förord - Drag och steg i förorden till myndigheters årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Hallberg; [2023-07-31]
  Nyckelord :förord; generaldirektör; myndighet; drag; steg; genre; språkkonsult;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar jag reda på vilka drag och steg som definierar textgenren generaldirektörens förord. Svenska myndigheter inleder vanligen sina årsredovisningar med en text under rubriken generaldirektörens förord. LÄS MER