Sökning: "Leif Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Leif Hansson.

 1. 1. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 2. 2. Stick to your knitting : Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i Västerås

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johanna Eriksson; Sandra Hansson; [2009]
  Nyckelord :outsourcing; economic function; BPO; accounting; outsourcing; lägga ut; BPO; ekonomihantering; redovisning;

  Sammanfattning :  Nivå:                                  Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpSeminariedatum:                2009-05-29Titel:                                  Stick to your knitting– Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i VästeråsFörfattare:                          Johanna Eriksson [email protected] LÄS MER

 3. 3. Stick to your knitting : Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i Västerås

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johanna Eriksson; Sandra Hansson; [2009]
  Nyckelord :outsourcing; economic function; accounting; BPO; outsourcing; ekonomihantering; redovisning; lägga ut; BPO;

  Sammanfattning :  Level:                                 Master thesis in business administration, 15 creditsDate of seminar:                2009-05-29Title:                                  Stick to your knitting– Outsourcing of the economic function in some small private limited companies in VästeråsAuthors:                             Johanna Eriksson [email protected] LÄS MER

 4. 4. Interoperabilitet vid marina internationella insatser

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Leif Hansson; [2004]
  Nyckelord :Information storage and retrieval systems; Military-technology; Informationssystem; Kommunikation; Digitala radiolänkar; Ledningssystem; Marinteknik; Marina operationer; Militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Chefsprogrammet teknik 2002-2004; Internationella aspekter; Militärteknik;

  Sammanfattning : Förmågan att hantera konflikter och kriser har blivit en huvuduppgift för många av Europasförsvarsmakter. Marinstridskrafternas förmåga att kunna operera med andra nationer ställer krav påinteroperabilitet. LÄS MER

 5. 5. En självinställande regulator för frekvensreglering av kraftsystem med högspänd likström

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Leif-Göran Hansson; [1983]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A self-tuning controller for frequency control of power systems by HVDC. One of the advantages of High Voltage Direct Current, HVDC, is the possibility to control the power flow between different parts of an A.C. network. LÄS MER