Sökning: "Leif Niklas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Leif Niklas.

 1. 1. A general peer-to-peer based distributed computation network

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jack Pettersson; Leif Schelin; Niklas Wärvik; Joakim Öhman; [2014-09-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We consider how a decentralised computation system would workwhen each participant could create computation code as well as executingother participants’ code. A protocol is proposed that allowssuch collaboration to take place, assuming that no participant can betrusted. LÄS MER

 2. 2. Sponsring inom elitidrotten : En kvalitativ studie om sponsringens effekter ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Niklas Fellesson; Victor Loebbert; Igor Milovanovic; [2012]
  Nyckelord :Sponsorskap; idrott; motprestationer; varumärke; nätverk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kalmar, C-nivå 15 hp 2FE55E VT- 2012 Titel: Sponsring inom elitidrotten – en kvalitativ studie om sponsringens effekter ur ett företagsperspektiv Författare: Niklas Fellesson, Victor Loebbert och Igor Milovanovic Handledare: Leif Rytting Bakgrund: Sponsringen har utvecklats från att vara ren donation till ett tillvägagångssätt för marknadsföring där motprestationer från motparten står i fokus. Sponsringen omsätter idag miljardbelopp och är Sveriges tredje största medium. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring av barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Leif Dobrin; Niklas Wall; [2009]
  Nyckelord :Anesthesia Nurses; Children; Parents; Pain relief; Postoperative pain; Routine; Anestesisjuksköterskor; Barn; Föräldrar; Postoperativ smärta; Rutin; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förebygga, bedöma och behandla smärta är centralt i anestesisjuksköterskans arbete. Barns upplevelser och uttryckssätt vid smärta skiljer sig mycket från vuxnas. LÄS MER

 4. 4. Skriv inte av, testa nedskrivning! : En fallstudie om att fastställa nedskrivningsbehov av goodwill

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Fredrik Nihlén; Fredrik Svensson; Niklas Antonsson; [2007]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivningstest; ifrs 3;

  Sammanfattning : TitelSkriv inte av, testa nedskrivning! En fallstudie om att säkerställa ett nedskrivningsbehov av goodwillBakgrundFöretagsförvärv har blivit allt mer vanligt förekommande. Goodwill uppkommer då ett företags verkliga värde är mindre än vad som betalas. LÄS MER