Sökning: "Leila Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leila Johansson.

  1. 1. Högläsning : en studie om pedagogers tankar kring högläsning.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Evelina Johansson; Leila Khalili; [2018]
    Nyckelord :Högläsning; pedagog; språkutveckling;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om högläsning i förskolan och pedagogers tankar kring det. Genom intervjuer får vi veta hur pedagoger resonerar kring sin högläsning med barn och vad som är viktigt att tänka på när man högläser för barn. LÄS MER