Sökning: "Leila Puranen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Leila Puranen.

 1. 1. Förståelse kring människors val att engagera sig i frivilligorganisationer

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Leila Puranen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tillit och samverkan mellan blåljusmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Maria Berglund; Leila Puranen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst är många gånger en förutsättning för att få till ett lyckat arbete på olycksplatser eftersom de ofta arbetar tillsammans, eller åtminstone i närheten av varandra, i sådana situationer. Tilliten är föränderlig, situationsbunden och syns inte alltid mellan dem. LÄS MER