Sökning: "Leisure consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Leisure consumption.

 1. 1. The Vasaloppet as transformative nature sport event : Does the experience of participating in nature sport events influences sustainable practices?

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Turismvetenskap

  Författare :Michael Rosenbaum; [2018]
  Nyckelord :transformation; sustainability; sport events; experiences; Vasaloppet.;

  Sammanfattning : The research for the master thesis was about the influence the participation in sport events taking place in nature has on sustainable behaviour of the individual. Although there is an understanding of what sustainability means in literature, each person defines its means for her or himself and acts differently. LÄS MER

 2. 2. Monetär värdering av fritid : En skattning av den genomsnittliga betalningsviljan för fritid i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Sandra Nordström; [2018]
  Nyckelord :Willingness to pay for leisure time in Sweden; Monetary value; Monte Carlo simulation.; Betalningsvilja för fritid i Sverige; Monetär värdering; Monte Carlo simulering.;

  Sammanfattning : This paper was conducted with the purpose of estimating a monetary value of leisure (VL) time for the population in Sweden. The model used is developed by Jara-Diaz et. al. (2008). LÄS MER

 3. 3. “A little less conversation, a little more action please” - Triggering greener travel behaviour in a music festival context: The case of Fuchsbau Festival, Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Julia Antonia Gause; [2017]
  Nyckelord :leisure travel behaviour; green music festivals; theory of consumption values; action research; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With growing awareness about their environmental impact, music festivals have increased their efforts to become greener since the 2000s. In line with this trend, the German Fuchsbau Festival developed a transport plan, taking into account that up to 80.0% of a festival’s emissions are produced through audience travel. LÄS MER

 4. 4. En upplevelse olik någon annans. Att uppnå hög kundtillfredsställelse med krav på att leverera upplevelser åt alla – en fallstudie på Liseberg AB.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Viktor Kjellin; Fredrik Leifland; [2017]
  Nyckelord :Leisure consumption; customer value proposition; customer satisfaction; core product; market segmentation; Amusement park; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: An experience unlike any other’s. To achieve great customer satisfaction with obligations to deliver experiences for all – a case study on Liseberg amusement park. LÄS MER

 5. 5. Värna Vårda Visa! : Bevarandet av kulturarv och dess roll inom upplevelseturismen ur ett producentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Victoria Blomberg; Julia Wolf; [2016]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Interaction; Tourism; Experiences; Local History Society; Destination Development; Experience Consumption; heritage attractions; heritage tourism; Producer Perspective; Kulturarv; Interaktion; Turism; Upplevelser; Hembygdsförening; Destinationsutveckling; Upplevelsekonsumtion; Kulturarvs attraktioner; Kulturarvsturism; Producentperspektiv;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om hembygdsföreningeni rollen som turistisk aktör. Vi granskar vilka drivkrafter som aktören uppvisar samt hur dessa påverkar synen på modernisering och digitalisering inom den egna föreningen. Vi vill också lyfta fram hembygdsförening som en vagga i vårt kulturarv. LÄS MER