Sökning: "Lejonheden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Lejonheden.

 1. 1. Varför blir teknikämnet ofta osynligt i de lägre årskurserna? En studie om lärares attityder och teknikundervisning i de lägre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Lejonheden; Magnus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; DAS; Grundskolan; Likvärdighet; Självförmåga; Teknikundervisning; Ämnesbehörighet; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie velat undersöka hur man bedriver teknikundervisning i F-3 i olika klasser, för att försöka se om tekniklärarnas bakgrund och attityder till teknikämnet är faktorer som påverkar undervisningens förutsättningar. Vi har för att ta reda på lärarnas attityder till ämnet undersökt faktorer som lärares bakgrund, deras upplevda relevans av teknikämnet (i konkurrens med andra ämnen), upplevd självförmåga i att undervisa i ämnet samt kontextberoende faktorer som tid, tillgång till material samt om man upplever att man har kollegialt stöd. LÄS MER

 2. 2. Skalmurar med bristfällig förankring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stefan Lejonheden; John Lindroth; [2008]
  Nyckelord :skalmurar; kramlor; rost; förankring; fasader; John; Lindroth; Stefan; Lejonheden;

  Sammanfattning : Examensarbetet Skalmurar med bristfällig förankring är ett försök att belysa ett aktuellt problem samt sprida nyttig och viktig information. Vi har intervjuat företag, fastighetsägare entreprenörer och personer med anknytningar till byggbranschen med många års erfarenhet. LÄS MER