Sökning: "Lena Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Lena Andersson.

 1. 1. Magen styr allting: En intervjustudie om upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mikaela Andersson; Emilia Ydefalk; [2019-08-12]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; kostförändring; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Mia PrimAntal sidor: 42Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER

 2. 2. Förskoleklass : Från social bro till en del av kunskapstrappan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Lena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; utbildningsreformer; skolutveckling; läsundervisning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie bygger på empiri från 12 intervjuer fördelade på lika många förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare med yrkeserfarenhet inom läs- och skrivundervisning. Vår avsikt var att ta reda på informanternas uppfattningar om skriftspråksundervisningens innehåll och specialpedagogiskt stöd samt om genomförda och kommande reformer i förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Familjecentrerad arbetsterapi för familjer med barn med funktionsnedsättning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida-Lisa Andersson; Lena Engelbrektsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Andersson; Johanna Morsten; [2019]
  Nyckelord :child health care nurse; overweight; parents; children; meeting; iso-BMI; growth curve; obesity; BVC-sjuksköterska; övervikt; föräldrar; barn; mötet; iso-BMI; tillväxtkurva; fetma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma ökar bland barn i Sverige. Under de senaste 25 åren har fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 procent till 4 procent. Totalt bland barn i Sverige idag lider 15–20 procent av övervikt och fetma. LÄS MER

 5. 5. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER