Sökning: "Lena Astrom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Astrom.

  1. 1. Språkbedömning av 3- och 4-åringar via telemedicin

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

    Författare :Emelie Wellenius; Emma Wikström; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vid bedömning av språkförmågan hos yngre barn finns idag ett antal olika test att välja mellan för den kliniskt verksamma logopeden. Det råder dock brist på normerade test för att mäta språkförståelsen hos de allra yngsta barnen. LÄS MER