Sökning: "Lena Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Lena Bengtsson.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Bengtsson; Camilla Sörman; [2020-08-10]
  Nyckelord :Sjuksköterska; hemsjukvård; diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor med diabetes ökar samtidigt som befolkningen blir äldre och därmed inte alltid klarar av att sköta sig själva fullt ut längre. Det innebär att de kan behöva hjälp med vård och omvårdnad av hemsjukvårdens sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. Faktorer av betydelse för att sjuksköterskans överrapportering på en akutmottagning ska ske patientsäkert.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Eva Lena Bengtsson; Karolina Biondic Rosander; Bibbi Storn; [2017]
  Nyckelord :Communication; emergency department; handover; nurse; patient safety; Akutmottagning; kommunikation; patientsäkerhet; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Akutmottagningens arbetsmiljö är stressfylld och dynamisk. Den genomströmmas av ett högt patientflöde, som kräver snabb medicinsk vård och omvårdnad. Den vanligaste informationsöverföringen mellan sjuksköterskor är överrapporteringen av patienter, där informationen används för den medicinska vården och omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Det sprakande mellanrummet i barns språkande : En kvalitativ studie om barns andraspråksutveckling i intra-aktion med litteratur och estetiska uttrycksformer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Malmberg; Cecilia Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att förutspå framtiden - Finansiell stress och dess påverkan på träffsäkerheten i ett going concern-yttrande

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Lena Hedenberg; Carl-Johan Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Audit; going concern opinion GCO ; accuracy; financial distress; bankruptcy; bureau affiliation.; Revision; going concern-yttrande GCY ; träffsäkerhet; finansiell stress; konkurs; byråtillhörighet.;

  Sammanfattning : Ett bolags finansiella rapportering är en viktig informationskälla för dess intressenter. När en revisor granskar ett bolags finansiella situationen ger det en kvalitetssäkring som kan vara avgörande för intressenternas beslutsfattande. LÄS MER