Sökning: "Lena Borgman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Borgman.

 1. 1. Samverkan och tystnadsplikt : prästers perspektiv på samverkan med socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Teresia Borgman; Anna-Lena Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :svenska kyrkan; präst; samverkan; tystnadsplikt; socialtjänst;

  Sammanfattning : Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Både präster och diakoner kan utföra diakonala uppgifter. I tidigare forskning har präster berörts som utövare av socialt arbete i mindre utsträckning än diakoner. Denna uppsats undersöker prästers uppfattningar om samverkan med socialtjänsten samt hur tystnadsplikten påverkar samverkan. LÄS MER

 2. 2. Mot nya smultronställen!?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kristina Lindgren Dunér; Dennis Jonsson; Josefine Borgman Wistrand; [2011]
  Nyckelord :destination; destinationsutveckling; nischturism; reseoperatör; turismsystem destination; turismsystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen - en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. LÄS MER