Sökning: "Lena Christina Samuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Christina Samuelsson.

  1. 1. Logopedisk intervention för barn med språkstörning ur ett historiskt perspektiv : en uppföljningsstudie

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

    Författare :Lena Falk; Anna Åhsberg; [2011]
    Nyckelord :Speech and language impairment; children; intervention; medical records; history; Tal- och språkstörning; barn; intervention; journaler; historik;

    Sammanfattning : One of the largest work areas for speech and language pathologists is intervention for children with speech and language disorders. The purpose of the present study was to describe and analyze the clinical management of language impairment in children by studying and comparing medical records and literature from the years 2000 and 2009. LÄS MER