Sökning: "Lena Dahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Dahlqvist.

 1. 1. Hur svårt kan det va´? : Från formuleringsnivå via transformeringsnivå till realiseringsnivå i ämnet Dansgestaltning på gymnasiet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Dahlqvist; [2014]
  Nyckelord :pedagogical situation; formulation level; transformation level; realization level; choreographic approach; socio-cultural perspective.;

  Sammanfattning : This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher and how a moment, choreographic approach in the governing documents for upper secondary school GY11 was executed in a group of dance students. LÄS MER

 2. 2. Salutogenes - grunden för skolsköterskans hälsopromotiva arbete inom området barn med fetma :

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Lena Dahlqvist; Annika Freiholtz; [2011]
  Nyckelord :Childhood obesity; health promotion; salutogenesis; school children; school nurses.; Barnfetma; hälsopromotion; salutogenes; skolbarn; skolsköterskor;

  Sammanfattning : Abstract Background: The World Health Organization has expressed a great concern about the increasing prevalence of childhood obesity. Region Västra Götaland (VGR) has developed a web based program to support school nurses in their work to promote health among children with obesity. LÄS MER