Sökning: "Lena Ekman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lena Ekman.

 1. 1. Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lena Ekman Frisk; [2018]
  Nyckelord :kör; gehör; körsång; körledare; memorera; flerstämmighet; körmetodik; socialt samspel i kör; musikpedagogik; choir; choral singing; choral director; memorize; aural transmission; by route; choral pedagogy; social interaction in choir; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. LÄS MER

 2. 2. ”Om vi inte hittar ett bra sätt att kommunicera kommer vi tappa greppet” Distriktssköterskans och hemtjänstens kommunikation ur ett distriktssköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Lena Ekman; Annelie Hagman; [2013]
  Nyckelord :kommunikation; distriktssköterska; erfarenheter; hemtjänstpersonal; hemsjukvård; kommunikationsvägar;

  Sammanfattning : Antalet personer som är i behov av vård i hemmet ökar. Distriktssköterskan har det övergripande ansvaret för att omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser planeras och genomförs med god kvalitet och på ett säkert sätt inom hemsjukvård. LÄS MER

 3. 3. ”Content, Contact, Cash” - En kvalitativ studie om framgångsrik marknadsföring via sociala medier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Hadzikostas; Helli Shahidi; [2010-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: ”Content, Contact, Cash”- En kvalitativ studie om framgångsrik marknadsföring viasociala medierAuthors: Andreas Hadzikostas and Helli ShahidiAssigner: NewsroomCourse: Degree thesis in Bachelor of Media and communication at the faculty ofJournalism and mass communication at University of Gothenburg, SwedenSemester: Spring semester, 2010Tutor: Ingela WadbringPages: 49, including two enclosuresPurpose: To elucidate which factors are significant for successful marketing via the social media.Method: Expert interviews, Informative interviews and content analysisMaterial: Interviews with Lena Carlsson at Kreafon PR agency, Peter Baeza at IHM Business School, Eva and Kalle Bodestig at Mandel, Lena Ekman at Saltå kvarn and Rick Short at Indium Corporation. LÄS MER

 4. 4. IT Governance med fokus på IT-investeringar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lena-Maria Lindström; Anna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :IT Governance; IT investment; IT decision; IT Governance; IT-investeringar; IT-beslut; IT-styrning;

  Sammanfattning : Abstract Date              2009-06-07 Level             Master thesis in Information Technology and Business Administration, 15 hp, EIK024 Authors        Anna Karlsson, [email protected]                      Lena-Maria Lindström, [email protected] LÄS MER

 5. 5. Värdet av FaR - Fysisk aktivitet på recept i kampen mot livsstilsrelaterade sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lena Ekman; Frida Isaksson; Jim Neumann; [2009]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet på recept; hälsofrämjande åtgärder; livsstilsrelaterade sjukdomar; omvårdnad; physical activity; physical activity on prescription; health promotion; noncommunicable diseases; health care;

  Sammanfattning : Livsstilsrelaterade sjukdomar är ett växande globalt problem, och fysisk inaktivitet är en av de största riskfaktorerna. En av sjuksköterskans uppgifter är att motivera till hälsosammare levnadsvanor. En hälsofrämjande metod är fysisk aktivitet på recept, FaR®, som används i flera länder, men vars effekt även har ifrågasatts. LÄS MER