Sökning: "Lena Ericsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lena Ericsson.

 1. 1. Situationsanpassat lärande, patienters behov av kunskap vid inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Carola Ericsson; Lena Johansson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; Mb Crohn; Ulcerös kolit; Kunskap; Lärande; Personcentrerad vård; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Background: Being diagnosed with a chronic disease such as inflammatory bowel disease creates a change in several dimensions of life. It can be a physical change due to for example surgical scars or a stoma with a change in body perception or the impact that a relapse gives. LÄS MER

 2. 2. Foderrelaterad fång hos häst : går det att förebygga?

  Kandidat-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Lena Ericsson; [2010]
  Nyckelord :fång; häst; utfodring; insulinresistens; fetma; fruktan;

  Sammanfattning : Fång är en vanlig hästsjukdom som medför stort lidande för den drabbade hästen. Av många olika fångframkallande faktorer är de foderrelaterade de vanligaste. Syftet med arbetet var att undersöka vilka vetenskapliga stöd det finns för att det är möjligt att förebygga foderrelaterad fång genom en väl anpassad foderstat. LÄS MER

 3. 3. Man behöver inte dra en vits kanske. En kvalitativ studie av ledarskap och interna bloggar på Ericsson.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lena Lindgren; Maria Pålsén; [2009]
  Nyckelord :internal blogs; structurational model of technology; media use; media choice; leadership; framing theory; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis is a qualitative analysis of leaders' choice and usage of internal blogs and the impact it has on leadership within Ericsson. Leaders choose to use the internal blogs because they are informal, personal channels of communication that can reach out directly to many employees and create credibility. LÄS MER

 4. 4. Vad har IFRS 3 gett för resultat gällande redovisning av förvärvad goodwill?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sarina Saliba; Lena-Marie Eriksson; [2008]
  Nyckelord :redovisning av förvärvad goodwill; IFRS 3; förvärvad goodwill; goodwill;

  Sammanfattning : Redovisningen av värdet på förvärvad goodwill har alltid varit omdiskuterad och kritiserad. Detta eftersom man anser att goodwillposten är en post som inte går att härleda. LÄS MER