Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Lärplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan : En kvalitativ studie av åtta förskollärares uppfattningar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Lena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. Inkludering : barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lena Baker; Maja Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd. Inledning Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. LÄS MER

 4. 4. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 5. 5. Kunskaper om och attityder till prevention av trycksår hos distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Sara Persson; [2017]
  Nyckelord :Attitude; municipal health care; knowledge; pressure ulcer prevention; Attityd; kommunal hälso- och sjukvård; kunskap; prevention av trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trycksår är ett stort och kostsamt problem för samhället som orsakar lidande ochsmärta hos patienten. Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa ochlindra lidande samt har ansvaret att identifiera risker och ordinera åtgärderför trycksårsprevention. LÄS MER