Sökning: "Lena Eriksson"

Visar resultat 11 - 15 av 41 uppsatser innehållade orden Lena Eriksson.

 1. 11. Sediment transport and coastal evolution at Thuan An Inlet, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Eva-Lena Eriksson; Madeleine Hjertstrand Persson; [2014]
  Nyckelord :Thuan An; Hoa Duan; Tam Giang-Cau Hai lagoon system; lagoon; inlet; groin; longshore sediment transport; Thua Thien-Hue province; GENESIS; Huong River; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Tam Giang-Cau Hai lagoon is located outside of Hue in central Vietnam. Southeast of Thuan An inlet, one of the two inlets of the lagoon, a groin was constructed in 2008 as a measure to reduce the sediment transport to prevent the inlet from closing. LÄS MER

 2. 12. Kvinnliga bloggare med diabetes typ 2 och deras erfarenheter av att äta LCHF-kost : Blogganalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Emelie Jernkrok; [2014]
  Nyckelord :LCHF; diabetes type 2; blog; women; experience; LCHF; diabetes typ2; blogg; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Innan insulinets upptäckt 1920 behandlades diabetespatienter med lågkolhydratkost. Enligt tidigare forskning om lågkolhydratkost framkom bra resultat gällande det minskade insulin behovet och förbättrade HbA1c värden. LÄS MER

 3. 13. Lek + matematik = lustfyllt lärande : Att använda styrd lek som pedagogiskt verktyg i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Eriksson; Eva-Lena Hellmark; [2013]
  Nyckelord :Lärande; matematik; pedagogiskt verktyg; styrd lek.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur styrd lek används som pedagogiskt verktyg i undervisning, i synnerhet i matematikundervisning, i förskoleklass och år 2. Ett ytterligare syfte är att få en inblick i hur lärare i förskoleklass och år 2 ser på styrd lek som pedagogiskt verktyg samt att studera skillnader mellan de olika årskurserna gällande användandet av styrd lek i matematikundervisning. LÄS MER

 4. 14. Handledarens stödjande arbete i APL-uppgifterna för åk 1 : Med fokus på elevens lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna-Lena Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Assessment; diploma goals; grad; intended course learning outcome; knowledge requirements; knowledge; learning; subject syllabus; supervisor; upper secondary and workplace-based learning; Arbetsplatsförlagt lärande APL ; bedömning; betyg; examens mål; gymnasiearbete; handle-dare; kunskap; kunskapskrav; kursmål; lärande och ämnesplan.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the supervisor’s view on the structure and content of the tasks given to students during their vocational training. The investigation could be of help for teachers when devising new vocational training tasks. The study is based upon qualitative interviews with five supervisors, all of whom work at preschools. LÄS MER

 5. 15. Gruva eller renar? : En deliberativ analys av deltagande i beslutsprocessen vid en gruvetablering i Storumans kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lena Wennhager; [2013]
  Nyckelord :deliberation; deltagande; gruvetablering; Wiklund; Storumans kommun; Vapstens sameby;

  Sammanfattning : This thesis examines the conditions for participation in the decision making process of a possible mine establishment in Storuman municipality in the north of Sweden. This is done through a case study where the main actors are the mining company Nickel Mountain AB, the municipality Storuman and the Sami village Vapsten. LÄS MER