Sökning: "Lena Eriksson"

Visar resultat 6 - 10 av 41 uppsatser innehållade orden Lena Eriksson.

 1. 6. Att vårda äldre personer med demenssjuksköterskans upplevelserEn intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Eriksson; Lena Thelin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Rå men hjärtlig : Kvinnors upplevelser av att vara chef i en mansdominerad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Leander; Lena Eriksson; [2017]
  Nyckelord :kvinnliga chefer; mansdominerad miljö; ledarskap; arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts inom en mansdominerad industri och syftet har varit att undersöka vilka utmaningar kvinnliga chefer upplever i sin chefsroll och som kan härledas till att de är kvinnor i en mansdominerad miljö. Undersökningsmetoden var kvalitativ och utfördes genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 8. Nyanländas lärande- ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Gyllensparre; [2016]
  Nyckelord :förberedelseklass; inkludering; nyanlända elever; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka nyanländas lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv. För att belysa detta har jag tagit del av vad specialpedagoger, lärare och nyanlända elever har för tankar och erfarenheter i ämnet. LÄS MER

 4. 9. "Som eld och vatten" : En studie om hur Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ gestaltas av politiska kommentatorer i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sophia Alhammar; Anna Bäckman; [2015]
  Nyckelord :Supervalår; Feministiskt initiativ; Sverigedemokraterna; politisk kommentator; gestaltningsmakt;

  Sammanfattning : År 2014 kan beskrivas med ordet supervalår. Detta år stod valet till Europaparlamentet och till Sveriges Riksdag, Kommun och Landsting på den samhälleliga agendan. Politiska kommentatorer är en utmäkande grupp journalister på framväxt som sällan studeras inom medieforskning. LÄS MER

 5. 10. "Det kunde ju ha varit jag" : En studie om emotionellt stöd till människor med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Lena Grundberg Eriksson; Malin Nazelius; [2015]
  Nyckelord :Psykiska funktionshinder; stöd;

  Sammanfattning : Background:People with mental disabilities are often in need of help and support. There are different perspectives of looking at mental disabilities, the medical and social science perspectives. The medical perspective is based on a biological angle, while the social science perspective is based on a psychodynamic angle. LÄS MER