Sökning: "Lena Foroutan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Foroutan.

  1. 1. Hur kan sjuksköterska hjälpa äldre med depression att hantera sin sjukdom?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lena Foroutan; Haris Omerdic; [2019-08-16]
    Nyckelord :geriatrisk depression; självhantering; evidensbaserade metoder;

    Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång drabbats av depression. Med stigande ålder ökar risken att insjukna i depression. LÄS MER