Sökning: "Lena Höppner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Höppner.

  1. 1. Sjuksköterskors inställning och kunskap om smärtbehandling på barn som vårdas på neonatal avdelning : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Arlett Ballnus; Lena Höppner; [2015]
    Nyckelord :Sjuksköterska; Kunskap; Smärta; Prematurt födda barn; Smärtbehandling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER