Sökning: "Lena Hedvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Hedvall.

 1. 1. Manligt och Kvinnligt – En studie av livsstilsmagasinens omslag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Jenny Ring; [2010]
  Nyckelord :Glamour; King Magazine; genus; stereotyper; hegemonisk maskulitet; retorik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras de två tidningarna Glamour och King Magazine för att se till hurgenusrepresentationen syns på dess omslag och om det finns några eventuella likheter ochskillnader mellan en tidning riktad till kvinnor (Glamour) och en tidning riktad till män(King).Syftet med analysen är att se till de olika budskapen för genusrepresentation samtidigt somsyftet är att undersöka de olika stereotyper som finns kring män och kvinnor i dagenssamhälle och jämföra dessa mot omslagen för tidningarna. LÄS MER

 2. 2. Portfolio Är portfolio en möjlig metod på yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Hedvall Nilsson; Camilla Persson; [2009]
  Nyckelord :Portfolio; Yrkesförberedande gymnasieprogram; Undervisningsmetod; Lärande; Reflektion; Dokumentation;

  Sammanfattning : Portfolio Är portfolio en möjlig metod på yrkesförberedande gymnasieprogram?.... LÄS MER