Sökning: "Lena Helmersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Helmersson.

 1. 1. Förberedelse inför födandet. En litteraturstudie om hur blivande föräldrar kan bli fysiskt och mentalt redo att föda.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Helmersson; Elisabeth Tammpere; [2010-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur förlossningen upplevs kan vara beroende av förberedelsen under graviditetenoch kan ha stor betydelse för framtiden. Många kvinnor känner oro inför det okändaoch sin kropps förmåga att hantera smärta. LÄS MER

 2. 2. Klagomål : Med inriktning på vad konsumenterna anser om klagomålshantering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Lena Andersson; Camilla Helmersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera klagomålshantering ur kundens synvinkel eftersom det är kundens åsikter om detta som spelar roll för butiken. Kunderna måste vilja återkomma till butiken för att den ska kunna bli lönsam. LÄS MER