Sökning: "Lena Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Lena Jonsson.

 1. 1. De fem som styr säkerhetsrådet : En undersökning av de fem permanenta medlemmarnas användning av vetot mellan 1946 och 1990

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Lena Jonsson; [2017]
  Nyckelord :UN; the security council; FN; säkerhetsrådet;

  Sammanfattning : The United Nations was founded right after World War Two by the Allied, namely Great Britain, the United States and the Soviet Union. The most important organ within the United Nations was the Security Council and the three founding nations, plus France and China, was given the permanent seats of the Security council. LÄS MER

 2. 2. Hur anhörigvårdare till personer med Huntingtons sjukdom upplever sin livssituation : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Färlin; Hannah Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Huntington’s disease; family caregiver; experience; Huntingtons sjukdom; anhörigvårdare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom (HS) är en neurologisk sjukdom som är genetiskt ärftlig och drabbar både kvinnor och män i lika stor utsträckning. Sjukdomen angriper nervcellerna i hjärnan som styr muskelregleringen, vilket leder till ofrivilliga rörelser. Kognitiv påverkan är ett annat symtom, liksom att talet och andningen påverkas. LÄS MER

 3. 3. LENA - kartlägger den språkliga miljön : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn i relation till ordförrådsutveckling vid 18-30 månaders ålder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lif Jonsson; Elina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Language Environment Analysis; LENA; language acquisition; language development; language environment; validation; : Language Environment Analysis; LENA; språkinlärning; språkutveckling; språkmiljö; validering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på hur viktig interaktionen mellan vuxen och barn är för barnets språkliga utveckling. Interaktionen bygger på att den vuxna inte bara talar till sitt barn utan med sitt barn, så att barnet uppmuntras till språklig kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Känsla av sammanhang, subjektivt välbefinnande och generell hälsahos svensk- och arabisktalande gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lena Jonsson; Elin Sindsjö; [2016]
  Nyckelord :Sense of coherence; subjective well-being; general health; adolescents’ adjustment; gender differences; Känsla av sammanhang; subjektivt välbefinnande; generell hälsa; tonåringars anpassning; könsskillnader;

  Sammanfattning : Hur ungdomar som kommit till Sverige hanterar sin nya tillvaro är ettaktuellt studieområde. Tidigare forskning har visat att känsla avsammanhang (KASAM), subjektivt välbefinnande (SVB) och generellhälsa (GH) spelar in i ungdomars psykiska välmående. LÄS MER

 5. 5. Stabilitet hos ACTH i plasma från hund

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lena Jonsson; [2014]
  Nyckelord :adrenokortikotropt hormon ACTH; stabilitet; hund; hypoadrenocorticism;

  Sammanfattning : När en hund diagnosticerats med hypoadrenocorticism bör bakomliggande orsak utredas. I detta ingår en analys av plasmakoncentrationen av adrenokortikotropt hormon (ACTH). ACTH anses dock brytas ner snabbt och riktlinjerna för hur provtagning och provhantering är därför omfattande. LÄS MER