Sökning: "Lena Larson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Larson.

  1. 1. Ideella föreningars beskattning och redovisning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lena Larson; Christina Bergqvist; Angelica Friberg; Cecilia Andersson; [2007]
    Nyckelord :Ideell förening; Begränsat skattskyldig; Obegränsat skattskyldig; Redovisning; Beskattning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ideella föreningar förhåller sig till och anpassar sin redovisning till rådande skatteregler, beskriva hur detta kontrolleras av Skatteverket och jämföra hur svenska ideella föreningars internationella motsvarighet redovisar. Detta undersöks genom att vi har genomfört en enkätundersökning med 50 ideella föreningar. LÄS MER