Sökning: "Lena Lindell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Lindell.

 1. 1. Vad är kvalitet i förskolan? : Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anna-Lena Karlsson; Birgitta Lindell; [2007]
  Nyckelord :Kvalitet; förskola; personal;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete baserad på en intervjuundersökning om hur personal i förskolan uppfattar kvaliteten i barnomsorgen. Vi har intervjuat 8 barnskötare och 8 förskollärare, som vid intervjutillfällena arbetade i flera olika kommuner och vid olika arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsanalys vid ett snickeriföretag – behov av organisationsanpassningvid expansion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Annamärtha Andersson; Lena Lindell; [2004]
  Nyckelord :Verksamhetsanalys; problemanalys; småföretag; tillväxtproblem; expansion;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete i informatik är utfört på ett producerande företag som expanderat och därför sett behov av att förändra sin organisation. Ägarna upplever att personalplanering och tillverkningsplanering är alltför tidskrävande och de hinner inte med viktiga arbetsuppgifter som marknadsföring och företagsutveckling. LÄS MER