Sökning: "Lena Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lena Mårtensson.

 1. 1. Modellering av utrymningshissar som utrymningsväg från djupa undermarksanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Mårtensson; Anna-Lena Johansson; [2022]
  Nyckelord :Evacuation; egress; elevator; underground; building; evacuation elevator; emergency elevator; ascending evacuation; stairs; model; occupant evacuation elevator; OEE; exit choice; human behaviour; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Elevators could be an important alternative means of egress when it comes to evacuation. This report is the result of a model developed to calculate the efficiency of elevator evacuation in different scenarios in deep underground facilities. LÄS MER

 2. 2. Alla talar om sekularisering men vad är det? : En begreppsutredning och den didaktiska potentialen.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lena Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :#sekularisering; sekulariseringsteorin; tolkning; förändring; religionslärare; didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : En studie i hur tolkandet av sekulariseringsteorin har förändrats över tid inom religionssociologin, då många religionssociologer i dag ändrat uppfattning om huruvida den tidigare tolkningen är hållbar eller om den saknar evidens. Att arbeta som religionslärare måste innehålla att man tar till sig nya förändringarna genom att studera ny forskning gällande sekulariseringens utveckling samt nya de nya tolkningarna vilket dagens religionssociologer har öppnat upp för. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden till patienter med tuberkulos och deras närstående. : En litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Strandell; Lena Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Tuberkulos; sjuksköterskans roll; stöd; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos (TB) är en infektionssjukdom som dödar nära två miljoner människor varje år och utgör ett stort lidande för de människor som är drabbade. Sjukdomen är en av de vanligaste i världen och fortsätter att växa globalt. LÄS MER

 4. 4. Förädrars upplevelse av att vra förälder till barn som drabbats av ätstörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Mårtensson; Lena Davoust; [2009]
  Nyckelord :föräldrar ätstörning känslor stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Ätstörningar är ett allt vanligare problem bland yngre människor i vårtsamhälle. Föräldrar i denna situation kan behöva stöd för egen del för att inte själva drabbas avohälsa. Syftet med vår studie var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn somdrabbats av ätstörningar. LÄS MER

 5. 5. Revisionsplikt - Igår. Idag. Imorgon?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Gustafsson; Tobias Falk; Lena Mårtensson; [2007]
  Nyckelord :Revisionsplikt; mikroföretag; små aktiebolag; avskaffande; revision; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka olika föreställningar som finns om revisionsplikten för små aktiebolag, hos små aktiebolag samt revisionsbyråer utifrån de svar våra respondenter ger. Utifrån dessa bildar vi oss en uppfattning om vad ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna få för konsekvenser. LÄS MER