Sökning: "Lena Maria Ekman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Maria Ekman.

  1. 1. IT Governance med fokus på IT-investeringar

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Lena-Maria Lindström; Anna Karlsson; [2009]
    Nyckelord :IT Governance; IT investment; IT decision; IT Governance; IT-investeringar; IT-beslut; IT-styrning;

    Sammanfattning : Abstract Date              2009-06-07 Level             Master thesis in Information Technology and Business Administration, 15 hp, EIK024 Authors        Anna Karlsson, [email protected]                      Lena-Maria Lindström, [email protected] LÄS MER