Sökning: "Lena Martinell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lena Martinell.

 1. 1. Att blogga om sorg - ett modernt sätt att sörja?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Bjerndell; Jennie Vallin; [2011]
  Nyckelord :blogs; grief process; grief; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Helena Bjerndell and Jennie Vallin Title: Blogging about grief – a modern way to grieve? Supervisor: Lena Palvén Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed The aim of our study was to examine what function a blog about grief can serve in the grief process and the impact blogging can have on the writer. In addition, we tried to find an explanation to why people choose to write about their private life in a public environment such as the Internet. LÄS MER

 2. 2. Socialförvaltningens moderna kentaurer- om socialsekreterares dubbla roll i misstänkta bidragsbrottsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carl-Johan Martinsson; Branislav Ros; [2011]
  Nyckelord :street-level bureaucracies; human services organizations; social assistance fraud; Social workers; dual role; discretion ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: Social services department’s modern centaurs – about social worker's dual role in cases of suspected crimes contribution Authors: Branislav Ros; Carl-Johan Martinsson Tutor: Lena Palvén Examiner: Elizabeth Martinell Barfoed The purpose of this study was to examine how social workers, in the social services department of economical aid, experience their dual role as helper and controller when they suspect their clients of social assistance fraud. To examine this we used a qualitative method in the form of an act study, consisting of 26 social assistance cases where the suspected contribution crime has occurred and interviews with 5 social workers who have been administrators in the majority of these social assistance cases. LÄS MER

 3. 3. Hästunderstödd terapi- en kvalitativ studie av terapeutisk ridning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Paradis; Lena Nilsson; [2010]
  Nyckelord :therapeutic riding; Equine Assisted Therapy; professional theory; empowerment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Equine assisted therapy - a qualitative study of therapeutic riding Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed Equine assisted therapy is not a new treatment. During the 1500's riding was recommended for maintaining health or improving it, then riding was considered to have positive impact on both physical and mental health. LÄS MER

 4. 4. Örnsköldsviks Krogutbildning : effekter och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Anna Bylund; Lena Martinell; [2006]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Att alkohol och våld har ett samband är sedan länge känt och användningen av narkotika förstärker ofta våldsbenägenheten. Örnsköldsviks kommun utarbetade 2003, genom samarbete med polis och krögare, ett förebyggande program mot alkohol- och droger i krogmiljön: Krogutbildningen. LÄS MER