Sökning: "Lena Moberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lena Moberg.

 1. 1. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. LUSTBARN : SUPERLÄRARE och KORVSTOPPNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lena Moberg; [2008]
  Nyckelord :ansvarstagande; gymnasieskolan; inlärning; moderna språk;

  Sammanfattning : Studien undersöker elevers och lärares uppfattning av ansvarstagandet vid inlärningen avmoderna språk på gymnasiet. Den aktuella problematiken runt elevers dåliga läxläsning,fokusering på betyg i stället får kunskap, taktikval och lustval av moderna språk, studeras itvå intervjugrupper. en med lärare och en med elever. LÄS MER

 3. 3. Motiv för börsintroduktion - en studie av de bolag som börsintroducerades 1997

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; Lena Markstedt; Rickard Lindgren; [2003]
  Nyckelord :Börsintroduktion; motiv för börsintroduktion; Stockholmsbörsen; IPO; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka motiv för börsintroduktion som angavs av de svenska bolag som noterades på Stockholmsbörsen 1997 och att undersöka huruvida bolagens ledning anser att målen med de angivna motiven har motsvarat förväntningarna, samt att undersöka vilka andra eventuella effekter börsintroduktionen har medfört. Vi har som helhet genomfört en kvalitativ studie. LÄS MER