Sökning: "Lena Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Lena Persson.

 1. 1. Övergången från yrkesliv till pensionärsliv : En intervjustudie om tiden före, själva övergången & tiden efter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maja Persson; Eva-Lena Källman; [2021]
  Nyckelord :Pensionering; pensionärer; välbefinnande; åldrande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur pensionärer upplever övergången från yrkesliv till pensionering i allmänhet, och tiden efter pensioneringen i synnerhet. Därigenom var en förhoppning att kunna bidra med kunskap om vad som är betydelsefullt för pensionärernas välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Game of Drones - Viability Study of Drone Deliveries in Swedish Rural Last Mile Transport

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lena Persson; Ling Liu; [2020-06-22]
  Nyckelord :Drone; UAV; Last mile; B2C; Logistics; Rural area; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Svenska individualterapeuters upplevelse och tillämpning av telefonstöd i dialektisk beteendeterapi : - en kvantiativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lena Persson; Maria Snälls; [2020]
  Nyckelord :Dialektisk beteendeterapi; DBT; telefonstöd; individualterapeut; generalisera färdigheter; terapeutupplevelse;

  Sammanfattning : Telefonstöd är en behandlingskomponent i dialektisk beteendeterapi (DBT) som innebär att patienten kan kontakta sin individualterapeut mellan sessionerna för hjälp med att generalisera färdigheter, hantera kriser och reparera terapeutisk relation. I litteraturen betonas vikten av att individualterapeuter observerar sina gränser för att förebygga utbrändhet. LÄS MER

 4. 4. "Det är lite ge och ta" : Google och folkbibliotekarieuppdraget

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Linnéa Johansson; Lena Persson; [2020]
  Nyckelord :Library and information studies; Google; public librarians; information seeking; information technology; Actor-Network Theory; sociotechnical approach; qualitative interviews; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to gain a better understanding of how public librarians describe their interactions with Google Search, as well as their opinions on both the company and the search engine Google. The main focus of interest is the information seeking process that public librarians perform in response to questions from library users, and the alternatives and choices, such as different databases and search engines, that are available to them in these situations. LÄS MER

 5. 5. Relationskompetens i specialpedagogiska professioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Malm; Lena Leijonqvist; [2019]
  Nyckelord :Authenticity; communication; faith and trust; relational competence; focal point of education; Autenticitet; kommunikation; förtroende; tillit; relationskompetens; utbildningens brännpunkt; mellanmänskliga möten;

  Sammanfattning : The aim of our study is to contribute with knowledge about what characterizes special educators´relational competence. In our study we have used results from an ongoing research project with the title ”Pre-service Special Educators´ Relational Competence” under the guidance of professor Jonas Aspelin at Kristianstad University. LÄS MER