Sökning: "Lena Renström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Renström.

  1. 1. Aktivitetsförmåga efter smärtrehabilitering Förändring av aktivitetsutförande och aktivitetstillfredsställelse

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Lena Renström; [2007]
    Nyckelord :smärta; långvarig smärta; COPM; aktivitet; arbetsterapi; arbete; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Långvarig smärta är ett problem för många människor i hela världen och kan innebära svårigheter att utföra de aktiviteter man vill, måste eller förväntas utföra. Syftet med uppsatsen var att beskriva vilka dagliga aktiviteter patienter med långvarig smärta ansåg vara viktigast att förändra samt att undersöka om aktivitetsutförande och aktivitetstillfredsställelse förändrades efter smärtrehabilitering. LÄS MER