Sökning: "Lena Söder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Söder.

 1. 1. Koloniträdgården : odling eller rekreation?

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Lena Boström; [2007]
  Nyckelord :kolonier; koloniträdgårdar; koloniområden; kolonilotter; Månslyckan;

  Sammanfattning : The movement of the allotment gardens reached Sweden in the beginning of the last century. The allotment gardens quickly spread among the big towns from Malmö in the south and to the far north of the country. Today, there are about 42 000 owners of allotment gardens in Sweden. LÄS MER

 2. 2. REE i svekofenniska migmatitneosomer och sensvekofenniska graniter från Nyköpingsområdet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lena Mathiasson; [1989]
  Nyckelord :geografi; geologi; REE; svekofennisk migmatitneosom; sensvekofennisk granit; Nyköping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Examensarbetet ingår som det sista momentet på geovetarlinjens fjärde år vid Lunds universitet. Det har utförts vid Studsvik Energiteknik AB inom affärsområdet Säkerhetoch systemanalys vid NPE-gruppen. Studsvik är beläget ca 25 km nordost om Nyköping och ca 90 km söder om Stockholm. LÄS MER