Sökning: "Lena Salenlid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Salenlid.

  1. 1. Patientskador ur ett ersättningsperspektiv

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lena Salenlid; [2001]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Resumé Uppsatsen beskriver de två system som finns för ekonomisk kompensation vid felbehandling inom sjukvården: patientskadeersättning och skadestånd Tonvikten ligger på ett rättssociologiskt plan, hur fungerar det i verkligheten? I uppsatsen ingår ett flertal intervjuer med personer som arbetar med dessa ärenden. Några domstolsavgöranden redovisas också samt även några avgöranden från Patientskadenämnden. LÄS MER