Sökning: "Lena Sundin-erixon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Sundin-erixon.

  1. 1. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
    Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

    Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER