Sökning: "Lena Sundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Sundström.

 1. 1. Litteraturundervisning för alla? En studie om hur elevers erfarenheter och intressen tillvaratas i svenskämnets litteraturundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Johnny Sundström; Lena Widerberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever upplever att deras erfarenheter och intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Huvuddelen av undersökningen är av kvalitativ natur och den har genomförts i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Vi har eleven, men vi vet väldigt lite” : några högstadielärares erfarenheter av anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lena Nylén Friberg; Ewaleena Sundström; [2006]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Skola; Högstadielärare; Socialtjänsten; Handlingsteori;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att beskriva fyra högstadielärares syn på anmälningsplikten, som de omfattas av enligt SoL 14:1 andra stycket. Lärarna i undersökningen arbetar vid två olika skolor inom en och samma kommun. LÄS MER