Sökning: "Lena Wängnerud"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lena Wängnerud.

 1. 1. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig representation : Beskrivningar från Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Ardhamre; [2018]
  Nyckelord :Swedish political parties; female representation; party strategy; Lena Wägnerud; Ann Phillips; Svenska politiska partier; kvinnlig representation; partistrategi; Lena Wängnerud; Ann Phillips;

  Sammanfattning : In this qualitative text analysis paper the author examined how the Swedish Green party, the Moderate party, the Christian Democrats and the Swedish Social Democratic party described female representation during the years 2001-2013 at their party congresses. With party strategic categories constructed by Lena Wägnerud and one self-constructed category with the help of works by Ann Phillips a total of 5 categories was used to separate the different statements regarding female representation. LÄS MER

 3. 3. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER