Sökning: "Lena Wernebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Wernebäck.

  1. 1. Ledarskapet och dess påverkan för att stärka tillit och effektivitet : En komparativ studie genomförd i en privat organisation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Marika Bjersér; Lena Wernebäck; [2011]
    Nyckelord :leadership; trust; effectiveness; leadership factors; adaptation to the situation; ledarskap; tillit; effektivitet; ledarskapsfaktorer; anpassning efter situation;

    Sammanfattning : Vi hade en föreställning om att det ibland kan vara svårt att som ledare i en arbetsgrupp skapa tillit samt effektivitet. Detta fångade vårt intresse och gjorde att vi närmare ville studera två arbetsledare och deras respektive arbetsgrupper gällande effektivitet, tillit samt ledarskap. LÄS MER