Sökning: "Lena carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Lena carlsson.

 1. 1. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser av delaktighet vid kort vårdtid : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Carlsson; Caroline Holst; [2019]
  Nyckelord :breast cancer; participation; communication; patient experience; length of stay; bröstcancer; delaktighet; personcentrerad vård; patientupplevelser; vårdtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvården är skyldiga att främja patienters delaktighet i vården. För att patienter ska känna sig delaktiga behöver deras enskilda behov tillgodoses, för att uppnå detta behöver vårdpersonalen lyssna till patienten, ge adekvat information och tillsammans med patienten planera för dennes vård på ett respektfullt sätt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av delegering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Carlsson; Lena Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Delegering; patientsäkerhet; legitimerad sjuksköterska; omvårdnad; vårdpersonal; Delegation; Patient Safety; Registered Nurse; Patient Care; Healthcare support workers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering av omvårdnadsuppgifter blir en allt mer förekommande del av sjuksköterskans arbete, både nationellt som internationellt. Anledningen till att allt mer och mer omvårdnadsarbete delegeras tycks vara en mer komplex omvårdnadsbild kombinerat med en växande population i behov av omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete för barn med ADHD

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Gunilla Wingbro-Carlsson; Lena Matsson; [2016]
  Nyckelord :pupil mental health health promotion measures nursing; elev psykisk ohälsa hälsopromotion åtgärder omvårdnad;

  Sammanfattning : Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet som drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern. Skolan har inflytande på barns liv och det finns ett samband mellan elevers psykiska hälsa och skolresultat. LÄS MER

 5. 5. Plats önskas av flicka som vill vara obemärkt : En analys av lokala tidningsannonser i Växjö till och från ogifta, gravida kvinnor 1910-1938

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina Carlsson; [2016]
  Nyckelord :unmarried; pregnant; woman; 20th century; unnnoticed; unknown; illegitimate; child; advertisement; gender; ogift; gravid; kvinna; 1900-tal; obemärkt; okänd; utomäktenskaplig; barn; annonsör; genus;

  Sammanfattning : Marrige has historically been seen as the norm of coexistance between men and women. In all times, regardless of this norm, unmarried women have gotten pregnant. Societies have delt with the situation of unmarried, pregnant women in different ways in different time periods. LÄS MER