Sökning: "Lending volume"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lending volume.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 3. 3. The Adverse Effects of Stricter Capital Regulation on the SME Bank Lending Channel

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Palm Ballesta; Fredrika Poole Bonnier; [2018-07-04]
  Nyckelord :SME; Bank Lending Channel; External Finance; Capital Regulation; Basel III; SME SF;

  Sammanfattning : MSc in Finance and Economics.... LÄS MER

 4. 4. Risk Assessment of FinTech Lending Platform Business Models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Constanze Alves; [2018]
  Nyckelord :FinTech; P2P Lending; Financial Regulation; Risk Mapping; Credit Cyclicality;

  Sammanfattning : This thesis analyzes risks related to FinTech lending platforms and consists of two parts. Part I examines the risks arising from innovations in the FinTech lending platform sphere and their impact on the regulatory framework. LÄS MER

 5. 5. The Expansion of Diversification activities: the Change of Cross-Selling Behavior after the Financial Crisis: A quantitative study of European commercial banks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte Carlsson; Gloria Perdomo; [2016-09-15]
  Nyckelord :Cross-selling; net interest margin; diversification; interest income; non-interest income; traditional banking activities; non-traditional activities; dealership model;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER